Jeg heter Mirnesa Balagic, er 28 år og er andrekandidat for Ullensaker Venstre ved høstens kommunevalg. Et lokalsamfunn der alle har muligheter til deltakelse på alle områder betyr utrolig mye for meg.

Alle barn skal ha rett til å gå på sin nærskole!

Ingen elever er like, men alle elever skal ha de samme mulighetene for god læring og utvikling. Skolene skal være en arena for trygghet og mangfold der både elever og ansatte skal trives. Du skal ikke hindres fra å gå på nærskolen din fordi læringen ikke kan tilpasses dine forutsetninger og evner, eller fordi skolebygget stenger deg ute.

BPA står for Borgerstyrt personlig assistanse!

Alle mennesker er født frie og med de samme rettighetene og mulighetene. Deltakelse på alle samfunnsarenaer skal gjelde alle innbyggere. Som del av et samfunn har du både rettigheter og plikter. Samfunnet er dessverre tilgjengelig for et flertall av innbyggerne. Ulike barrierer hindrer et mindretall i å delta på alle samfunnsarenaer, samt utøve sine plikter som samfunnsborgere på lik linje med andre innbyggere.

Her kommer likestillings- og frigjøringsverktøyet BPA inn i bildet.

BPA er praktisk og personlig assistanse til funksjonshemmede med assistansebehov. Med BPA kan du styre når du skal assisteres, hvor og med hva. Du kan gjøre ting som ellers ville vært utfordrende eller umulig uten. Jeg jobber for at BPA skal anerkjennes som et verktøy for frihet og deltakelse og ikke som en helsetjeneste.

Alle innbyggere i Ullensaker skal ha de samme mulighetene til å delta i lokalsamfunnet og til å utøve sine plikter som gode samfunnsborgere.

Les mer om hva vi i Venstre går til valg på kommende periode her.